Kerajaan Thai Royal melakukan segala kemungkinan untuk memastikan perlindungan kesihatan maksimum dan perlindungan terhadap negara mereka. Harus di puji Usaha Kerajaan Thai Royal Tangani Coronavirus Novel 2019-nCoV. Khususnya