Pihak Prasarana, syarikat yang menguruskan rangkaian syarikat RapidKL menawarkan promosi Pakej Beli Satu Percuma Satu My30 Rapid KL Bermula 21 Disember 2020. Tawaran ini adalah bagi pembelian pas