Ketika MrJocko masih sekolah rendah, nama Pendeta Za’ba memang terkenal. Dulu, kami tidak sedar kehebatan beliau. Hinggalah waktu MrJocko Melawat Peninggalan Tokoh Hebat Di Teratak Za’ba Jempol. Za’ba